Interview Living Buildings: “Stel altijd je menselijk kapitaal centraal” 

In gesprek met Marielle Wieman